ÅRSMØTET 2016

Årsmøtet 2016 ble avholdt torsdag 18. februar kl. 1830

Vedtak:

- Årsmeldingen med tillegg  ble godkjent/tatt til etterretning. Enstemmig.

- Lover og forskrifter ble endret. Styret ble utvidet med ett medlem. Se de nye forskriftene under Organisasjonen. Enstemmig.

- Valg: Se det nye styret under Organisasjonen.

Utdrag av årsmeldingen, i stikkords form:

 - 7 styremøter og to åpne møter er avholdt.

- Historielagets facebookside har nå 575 medlemmer

- Laget har deltatt i befaring for planlegging av historiske markeringer i uteområdet rundt Kirkeparken/Batteriparken. Det vil bli plassert infotavler tl minne om angrepet i 1809 og kirkene i området.

- Lindstrøm-prosjektet, der laget har deltatt, er nå i havn, og avduking av statuen ved AKS vil trolig finne sted i oktober.

- Arbeidet medden digitale billledsamlingen fortsetter. Antall bilder er nå over 5000, hvorav ca. 4000 liggedr ute på nett i  bibliofil-basen.

- Arbeidet med samlokalisering av lokalhistoriske samlinger fortsetter. Målsettingen er en framtidig plassering på Gjenreisningsmuseet.

- Årskalenderen og Øyfolk kom ut som planlagt.

- Idrettshistorisk seksjon er nedlagt. Se under Idrettshistorie.