ÅRSMØTET 2016

Årsmøtet 2017 ble avholdt torsdag 2. mars kl. 1900

Vedtak:

- Årsmeldingen med tillegg  ble godkjent/tatt til etterretning.

- Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent.

- Kontingent kr. 100,- ble vedtatt

- Valg: Se det nye styret under Organisasjonen.

Utdrag av årsmeldingen, i stikkords form:

 - 7 styremøter er avholdt.

- Historielagets facebookside har nå ca. 500 medlemmer. Laget har 130 betalende medlemmer.

- 2 åpne arrangementer er avholdt

- Laget har deltatt i befaring for planlegging av historiske markeringer i uteområdet rundt Kirkeparken/Batteriparken. Det vil bli plassert infotavler tl minne om angrepet i 1809 og kirkene i området.

- Lindstrøm-prosjektet, der laget har deltatt, er nå i havn, og avduking av statuen ved AKS vil finne sted 3. juni 2017.

- Årskalenderen og Øyfolk kom ut som planlagt.

- Idrettshistorisk seksjon er nedlagt. Se under Idrettshistorie.