ÅRSMØTET 2019

Årsmøtet 2018 ble avholdt torsdag 8. mars kl. 1900

Vedtak:

- Årsmeldingen med tillegg  ble godkjent/tatt til etterretning.

- Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent.

- Valg: Se det nye styret under Organisasjonen.

Utdrag av årsmeldingen, i stikkords form:

 - Historielagets facebookside har nå over 1500 følgere. Laget har ca. 110 betalende medlemmer.

-  5 åpne arrangementer er avholdt (Lindstrøm-seminar, tur med Gamle Mårøy, foredrag "Folket i Sørøysund", boklansering Kjell Kjær "Arktisk jaktsafari",  og nyttårsarrangement om Hammerfest brannvesens historie

- Det samarbeides med Gjenreisningsmuseet om overdragelse av historielagets samlinger til museet. Nye lokaler for historielaget på museet er også under utredning. 7 fellesmøter mellom Gjenreisningsmuseet, historielaget og Gjenreisningsmuseets venner er gjennomført i 2018 for samordning av arrangementer

- Årskalenderen og Øyfolk kom ut som planlagt.

- Samarbeidet med museet og museets venner fortsetter. Det satses på flere åpne arrangementer i 2019. Se kunngjøringer.