Hammerfestkalenderen 2021 er i salg!

 

 PIONERENE

Einar

Einar Bentsen, initiativtaker til stiftelsen av Hammerfest Historielag, første formann, og drivkraften i lagets arbeid i mer enn 20 år.

Den 4. april 1951 hadde Einar Bentsen innkalt representative personer fra forskjellige deler av byens virksomhet til et møte om opprettelse av et historielag. I protokollen for dette møtet står det blant annet: ”Det var alminnelig enighet om den store betydning saken har særlig av hensyn til følgene av den rasering som fant sted i 1944.”

Et arbeidsutvalg ble nedsatt, og 28. mai samme år ble stiftelsesmøtet avholdt på Hermos hotellbrakke. Her ble lovene vedtatt, og følgende styre ble valgt:

Formann: Einar Bentsen, nestformann: Kaare Berg-Hansen, styremedlemmer: Alfred Thomassen, Ragnvald Jacobsen, Ella Alex Olsen.

Styret kom raskt i arbeid, det ble innhentet bidrag fra byens bedrifter, utenbys museale institusjoner ble kontaktet, og innsamling av gjenstander, skriftlig materiale og bilder begynte. Her ble grunnlaget til historielagets etter hvert svært omfattende billedsamling lagt, og allerede året etter kom lagets første publikasjon ut. Dette var et stensilert hefte på 62 sider med sokneprest Peder Harboes skrifter om Hammerfest og Finnmark, samt hans brevveksling med Thomas von Westen i perioden 1725 – 1727.

 

Hold deg oppdatert på hva som skjer! Besøk historielagets forum på facebook!

 

PERSONVERN? Se under Organisasjonen og Kontaktinfo.