LOKALITETER

Historielaget har egne lokaler i 3. etasje på Hammerfest bibliotek med bl. a. gjenstandssamling og Ole Olsen-rommet. I tillegg disponerer laget et kontor på Gjenreisningsmuseet, der elektronisk katalogisering og skanning av billedsamlingen foregår.

 

                               Ole Olsen-rommet                                                                 Historielagets lokaler

Selv om lokalene i biblioteket er både romslige og hensiktsmessige, er det en ulempe med dem. Eneste adkomst er gjennom fylkesbibliotekets bokmagasin. Vi kan derfor ikke holde åpent for publikum uten å ha ekstra vakthold og avtale med biblioteket. Dette forsøker vi å bøte på ved å ha åpen dag et par ganger i året. Ønsker du å besøke samlingen utenom dette, går det an å kontakte en i styret.

I nær framtid ser vi for oss en samlokalisering med andre samlinger, f. eks. i tilknytning til Gjenreisningmuseet. Dette vil gi mulighet til å åpne samlingen for publikum.

Nå er nedpakking av samlingen begynt som en forberedelse til flytting. Sammen med idrettshistorisk seksjon håper vi å få etablert en byhistorisk avdeling i samarbeid med Gjenreisningsmuseet.