LOKALITETER

Historielaget har hatt egne lokaler i 3. etasje på Hammerfest bibliotek med bl. a. gjenstandssamling og Ole Olsen-rommet. På grunn av omdisponering av lokalene er samlingene nå pakket ned og lagret i påvente av tildeling an nye lokaler. I tillegg disponerer laget et kontor på Gjenreisningsmuseet, der elektronisk katalogisering og skanning av billedsamlingen foregår.

 

                               Ole Olsen-rommet                                                                 Historielagets lokaler

Selv om lokalene i biblioteket var både romslige og hensiktsmessige, var det en ulempe med dem. Eneste adkomst var gjennom fylkesbibliotekets bokmagasin. Vi kunne derfor ikke holde åpent for publikum uten å ha ekstra vakthold og avtale med biblioteket.

I nær framtid ser vi for oss en samlokalisering med andre samlinger, f. eks. i tilknytning til Gjenreisningmuseet. Dette vil gi mulighet til å åpne samlingen for publikum.

Sammen med idrettshistorisk seksjon håper vi å få etablert en byhistorisk avdeling i samarbeid med Gjenreisningsmuseet.