BLI MEDLEM?

Hammerfest historielag har ca. 150 medlemmer, og vi tar gjerne mot flere. Årskontingenten er kr. 150,-.

Støtt opp om vårt arbeid med å ta vare på byens fortid, og meld deg inn! Innmelding til:

Hammerfest historielag

Postboks 227

9615 HAMMERFEST

eller

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bankkonto: 4910 25 45094

Hammerfest Historielag er på Facebook!

 

SAMTYKKEERKLÆRING

 

Den nye personvernloven (2018) krever at alle lag informerer sine medlemmer om hvordan persondata behandles.

 

Ved å betale kontingenten samtykker du til at Hammerfest Historielag kan behandle dine personopplysninger som beskrevet her:

 

  1. Personopplysninger som behandles:

 

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse

 

  1. Behandling som omfattes av denne samtykkeerklæringen er:

 

  • Medlemsliste

 

  1. Behandlingen av personopplysningene vil bare foretas med formål om å:

 

  • Utsending av informasjon, kontingentfaktura

 

Det er frivillig å samtykke og du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

 

 

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger, og dine rettigheter, se vår personvernerklæring under Organisasjon