IDRETTSHISTORISK SEKSJON/IDRETTSMUSEET

Idretthistorisk  seksjon var en egen organisasjon som var tilknyttet historielaget. Den hadde lokaler i kjelleren på gamle ”Handelsstanden” der idrettshistoriske gjenstander og bilder var oppbevart og utstilt, og der det var åpen kafé hver tirsdag formiddag.

Grunnet oppsigelse av lokaler ble idrettshistorisk seksjon nedlagt 01.01.2016. Utstillingen er registrert og oppbevares nå i Gjenreisningsmuseets magasin. Den skal senere inngå i et bymuseum.

Idrettshistorisk seksjon har egen hjemmeside som fremdeles er på nett etter nedleggelsen. Her finner du bl. a. en samling idrettsbilder og nettutgaver av gamle idrettsaviser. Nettadressen er:

http://www.steinhuggeren.no/

Veterangruppen hadde følgende sammensetning ved nedleggelsen: Leif K. Halvorsen (formann), Erling Jensen (kasserer), Kåre Karlsen, Idar Barstad, Ragnar Jørgensen, Ivar Johansen