Hammerfestkalenderen har utkommet årlig siden 1996. Utvelgelse, teksting og redigering har tidligere vært utført av Arnulf Olsen. Tekstmaterialet er så omfattende at den i tillegg til å være kalender må betegnes som en historisk publikasjon. På samme måte som for Øyfolk må det derfor avgis eksemplarer til Nasjonalbiblioteket. Kalenderen kan bestilles fra:  

G. Hagen - Kirkegata 2 - 9613 Hammerfest
Tlf: 78 42 79 00      - Fax: 78 42 79 09, hjemmeside: www.ghagen.no

Til og med kalenderen for 2010 hadde Arnulf Olsen eneansvaret for 14 årganger av Hammerfestkalenderen (en kalender ble til uten hans medvirkning). Når han nå etter eget ønske har gått ut av styret, har han signalisert at også hans befatning med kalenderen går mot slutten. Hammerfestkanderen er historielagets viktigste inntektskilde, og Arnulfs innsats har vært uvurderlig. Hans innsats med å skaffe og velge ut bilder, og med grundige historiske kommentarer, vil bli vanskelig å erstatte.

Fra og med 2011 har kalenderen kommet ut med historielagets styre som redaksjonkomite, og Jens Berg-Hansen som redaktør. Kalenderen for 2020 blir den 25. i serien.