Print

img033.jpg - 1.48 Mb 

Årboka Øyfolk har kommet ut hvert år siden 1990. Den redigeres og administreres av en egen komité som samarbeider med historielaget, men som er selvstendig, også når det gjelder økonomi og regnskap.

Komitémedlemmer: Alvin Vaseli, Nina Planting Mølmann, Heidi Stenvold, Odd Arne Guttormsen, Reidar Nielsen, Jens Berg-Hansen (historielagets representant)

Adresse: Øyfolk, postboks 427, 9615 HAMMERFEST

Alle utgaver av Øyfolk er tilgjengelige, og kan bestilles gjennom:

G. Hagen - Kirkegata 2 - 9613 HAMMERFEST
Tlf: 78 42 79 00 - Fax: 78 42 79 09 - Hjemmeside: http://www.ghagen.no/